Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Dziedziczenia barwy sierści u kawii…

Dziedziczenia barwy sierści u kawii…

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Allele warunkujące barwę sierści kawii domowej (świnki morskiej) dziedziczą się
autosomalnie. Kawie mogą mieć sierść o różnym zabarwieniu, m.in. czarną lub białą.
W celu określenia sposobu dziedziczenia barwy sierści u kawii przeprowadzono trzy
krzyżówki:

• skrzyżowano ze sobą kawie białe – potomstwo miało sierść białą,

• skrzyżowano czarną samicę z białym samcem – połowa potomstwa miała sierść czarną
a połowa – białą,

• skrzyżowano białą samicę z czarnym samcem – otrzymano wyłącznie osobniki o sierści
czarnej.

Na podstawie: W. Gajewski, A. Putrament, Biologia, Warszawa 1996.

Dziedziczenia barwy sierści u kawii…

Na podstawie przedstawionych informacji dotyczących sposobu dziedziczenia sierści
u kawii uzupełnij tabelę – wpisz genotypy rodziców w krzyżówkach wymienionych
w tabeli (1–3). Zastosuj oznaczenia alleli: A i a.

Dziedziczenia barwy sierści u kawii…