Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Mukowiscydoza jest uwarunkowana autosomalnym allelem recesywnym d.

Mukowiscydoza jest uwarunkowana autosomalnym allelem recesywnym d.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Mukowiscydoza jest uwarunkowana autosomalnym allelem recesywnym d.
Wyjaśnij, dlaczego wśród potomstwa obojga zdrowych rodziców mogą występować zarówno dzieci chore, jak i zdrowe. Uwzględnij genotypy rodziców i potomstwa.