Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - W wyniku krzyżowania muszek owocowych szarobrązowych z normalnymi skrzydłami…

W wyniku krzyżowania muszek owocowych szarobrązowych z normalnymi skrzydłami…

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

W wyniku krzyżowania muszek owocowych szarobrązowych z normalnymi skrzydłami
(AB/ab) z muszkami czarnymi ze skrzydłami zredukowanymi (ab/ab) otrzymano cztery różne fenotypy potomstwa. Liczebność osobników w każdym z fenotypów podano w tabeli. Allele warunkujące obie cechy: barwę skrzydeł (A/a) i obecność skrzydeł (B/b), są zlokalizowane na tym samym chromosomie.

W wyniku krzyżowania muszek owocowych szarobrązowych z normalnymi skrzydłami…

a) Podaj genotypy rekombinantów. Zastosuj oznaczenia alleli podane w tekście.

b) Opisz, w jaki sposób doszło u muszek do powstania gamet o zrekombinowanym układzie alleli. Uwzględnij nazwę procesu.