Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Biblioteki genów. Magazyny genów organizmów eukariotycznych.

Biblioteki genów. Magazyny genów organizmów eukariotycznych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Geny organizmów eukariotycznych mogą być przechowywane w tzw. bibliotekach genów.
Wyróżnia się dwa rodzaje bibliotek:

1. biblioteki genomowe – otrzymywane są przez wyizolowanie i oczyszczenie całego
genomowego DNA danego organizmu, a następnie przez pocięcie go i umieszczenie
w wektorach.

2. biblioteki cDNA – zbiór klonów komórek bakteryjnych np. Escherichia coli, zawierający cDNA komplementarny do mRNA całego transkryptomu danego organizmu.

Podaj, którą z bibliotek genów organizmu eukariotycznego – genomową czy cDNA –należy wykorzystać w celu uzyskania produktów białkowych w komórkach bakterii. Odpowiedź uzasadnij.