Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - błona komórkowa komórek zwierzęcych

Chemia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - błona komórkowa komórek zwierzęcych

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - błona komórkowa komórek zwierzęcych

błona komórkowa komórek zwierzęcych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

W wielu komórkach zwierzęcych błona komórkowa stanowi zaledwie 2–5% powierzchni wszystkich błon cytoplazmatycznych, a 95–98% powierzchni przypada na błony wewnątrzkomórkowe. Metabolizm typów komórek przedstawionych w tabeli zachodzi w większości przy udziale ich błon wewnętrznych.

błona komórkowa komórek zwierzęcych

1. Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–3.

Większy procentowy udział błon siateczki śródplazmatycznej gładkiej w całkowitej powierzchni błon komórki występuje w

błona komórkowa komórek zwierzęcych

2. Na podstawie informacji z tabeli określ, które z przedstawionych komórek – komórki wątroby czy komórki trzustki – mają większą zdolność do syntezy ATP. Odpowiedź uzasadnij.

błona komórkowa komórek zwierzęcych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

W wielu komórkach zwierzęcych błona komórkowa stanowi zaledwie 2–5% powierzchni wszystkich błon cytoplazmatycznych, a 95–98% powierzchni przypada na błony wewnątrzkomórkowe. Metabolizm typów komórek przedstawionych w tabeli zachodzi w większości przy udziale ich błon wewnętrznych.

błona komórkowa komórek zwierzęcych

1. Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–3.

Większy procentowy udział błon siateczki śródplazmatycznej gładkiej w całkowitej powierzchni błon komórki występuje w

błona komórkowa komórek zwierzęcych

2. Na podstawie informacji z tabeli określ, które z przedstawionych komórek – komórki wątroby czy komórki trzustki – mają większą zdolność do syntezy ATP. Odpowiedź uzasadnij.

błona komórkowa komórek zwierzęcych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

W wielu komórkach zwierzęcych błona komórkowa stanowi zaledwie 2–5% powierzchni wszystkich błon cytoplazmatycznych, a 95–98% powierzchni przypada na błony wewnątrzkomórkowe. Metabolizm typów komórek przedstawionych w tabeli zachodzi w większości przy udziale ich błon wewnętrznych.

błona komórkowa komórek zwierzęcych

1. Zaznacz poprawne dokończenie poniższego zdania wybierz odpowiedź spośród A–B oraz odpowiedź spośród 1.–3.

Większy procentowy udział błon siateczki śródplazmatycznej gładkiej w całkowitej powierzchni błon komórki występuje w

błona komórkowa komórek zwierzęcych

2. Na podstawie informacji z tabeli określ, które z przedstawionych komórek – komórki wątroby czy komórki trzustki – mają większą zdolność do syntezy ATP. Odpowiedź uzasadnij.