Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - fosforylacja difosforanu adenozyny (ADP) do trifosforanu adenozyny (ATP)

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020 - fosforylacja difosforanu adenozyny (ADP) do trifosforanu adenozyny (ATP)

fosforylacja difosforanu adenozyny (ADP) do trifosforanu adenozyny (ATP)

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Difosforan adenozyny (ADP) jest fosforylowany do ATP w procesach fosforylacji: substratowej, oksydacyjnej lub fotosyntetycznej.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę tak, aby prawidłowo ilustrowała podobieństwa i różnice między fosforylacją fotosyntetyczną a fosforylacją oksydacyjną. Wpisz „TAK” we wszystkie właściwe komórki tabeli, jeśli dany proces zachodzi.

fosforylacja difosforanu adenozyny (ADP) do trifosforanu adenozyny (ATP)

2. Spośród wymienionych przykładów organizmów wybierz i podkreśl wszystkie te, których komórki mogą przeprowadzać fosforylację fotosyntetyczną.

drożdże      sinice      krasnorosty      brunatnice      wirki

fosforylacja difosforanu adenozyny (ADP) do trifosforanu adenozyny (ATP)

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej lipiec 2020

Wróć do listy

Difosforan adenozyny (ADP) jest fosforylowany do ATP w procesach fosforylacji: substratowej, oksydacyjnej lub fotosyntetycznej.

 

1. Uzupełnij poniższą tabelę tak, aby prawidłowo ilustrowała podobieństwa i różnice między fosforylacją fotosyntetyczną a fosforylacją oksydacyjną. Wpisz „TAK” we wszystkie właściwe komórki tabeli, jeśli dany proces zachodzi.

fosforylacja difosforanu adenozyny (ADP) do trifosforanu adenozyny (ATP)

2. Spośród wymienionych przykładów organizmów wybierz i podkreśl wszystkie te, których komórki mogą przeprowadzać fosforylację fotosyntetyczną.

drożdże      sinice      krasnorosty      brunatnice      wirki