Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Uczniowie przygotowali dwa zestawy doświadczalne. Każdy z zestawów składał się z ośmiu zlewek z roztworami chlorku sodu (NaCl) o stężeniach od 0,1 mol/l do 0,8 mol/l oraz z jednej zlewki z wodą destylowaną. Na kolejnym etapie doświadczenia uczniowie wycięli z bulwy batata oraz owocu dyni po dziewięć bloczków podobnych do siebie pod względem kształtu i rozmiarów. Następnie każdy z bloczków umieścili na 60 minut w roztworze o innym stężeniu NaCl lub w wodzie destylowanej. Po wyjęciu próbek uczniowie ponownie zważyli bloczki i obliczyli procentową zmianę ich masy. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia.

 

doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

 

1. Na podstawie uzyskanych wyników określ stężenie roztworu NaCl, który jest izotoniczny względem soku komórkowego dyni.


Izotoniczny względem soku komórkowego dyni jest roztwór NaCl o stężeniu około ……………… mol/l.

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że
roztwór NaCl o stężeniu 0,2 mol/l jest w stosunku do soku komórkowego batata

doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Uczniowie przygotowali dwa zestawy doświadczalne. Każdy z zestawów składał się z ośmiu zlewek z roztworami chlorku sodu (NaCl) o stężeniach od 0,1 mol/l do 0,8 mol/l oraz z jednej zlewki z wodą destylowaną. Na kolejnym etapie doświadczenia uczniowie wycięli z bulwy batata oraz owocu dyni po dziewięć bloczków podobnych do siebie pod względem kształtu i rozmiarów. Następnie każdy z bloczków umieścili na 60 minut w roztworze o innym stężeniu NaCl lub w wodzie destylowanej. Po wyjęciu próbek uczniowie ponownie zważyli bloczki i obliczyli procentową zmianę ich masy. Na poniższym wykresie przedstawiono wyniki doświadczenia.

 

doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni

 

1. Na podstawie uzyskanych wyników określ stężenie roztworu NaCl, który jest izotoniczny względem soku komórkowego dyni.


Izotoniczny względem soku komórkowego dyni jest roztwór NaCl o stężeniu około ……………… mol/l.

 

2. Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że
roztwór NaCl o stężeniu 0,2 mol/l jest w stosunku do soku komórkowego batata

doświadczenie z bulwą batata oraz owocem dyni