Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

Biologia: Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień - Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Ciało ptaków jest pokryte piórami zróżnicowanymi pod względem budowy i funkcji. Wyróżnia się lotki, sterówki, pióra pokrywowe oraz pióra puchowe. Błony pławne ptaków wodnych nie są jednak pokryte piórami nadmiernej utracie ciepła w tej części ciała zapobiega mechanizm zilustrowany na poniższym schemacie. Strzałki pionowe wskazują kierunek przepływu krwi w naczyniach, a strzałki poziome wymianę ciepła między naczyniami. Kolorem czerwonym oznaczono krew o stosunkowo wysokiej temperaturze, a kolorem niebieskim krew wychłodzoną.

Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

 

Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do przedstawionego na schemacie mechanizmu termoregulacji u ptaków są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

 

Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

Arkusz diagnostyczny z biologii 2022 grudzień

Wróć do listy

Ciało ptaków jest pokryte piórami zróżnicowanymi pod względem budowy i funkcji. Wyróżnia się lotki, sterówki, pióra pokrywowe oraz pióra puchowe. Błony pławne ptaków wodnych nie są jednak pokryte piórami nadmiernej utracie ciepła w tej części ciała zapobiega mechanizm zilustrowany na poniższym schemacie. Strzałki pionowe wskazują kierunek przepływu krwi w naczyniach, a strzałki poziome wymianę ciepła między naczyniami. Kolorem czerwonym oznaczono krew o stosunkowo wysokiej temperaturze, a kolorem niebieskim krew wychłodzoną.

Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła

 

Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do przedstawionego na schemacie mechanizmu termoregulacji u ptaków są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe.

 

Ptaki – mechanizmy zapobiegające nadmiernej utracie ciepła