Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Produktem deaminacji (dezaminacji) w ludzkich komórkach są jony amonowe. Powstająca przy ich udziale glutamina (amid kwasu glutaminowego) jest uwalniana do krwi, z którą wędruje do wątroby. Zachodząca w wątrobie deamidacja powoduje ponowne uwolnienie jonów amonowych.
Poniżej przedstawiono reakcję syntezy glutaminy z glutaminianu zachodzącą w organizmie
człowieka.

jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród AB oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.

Glutamina dla organizmu człowieka jest aminokwasem

jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

2. Wyjaśnij, dlaczego jony amonowe są transportowane do wątroby w postaci glutaminy. W odpowiedzi uwzględnij właściwości amoniaku oraz sposób jego neutralizacji w organizmie człowieka.

jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Produktem deaminacji (dezaminacji) w ludzkich komórkach są jony amonowe. Powstająca przy ich udziale glutamina (amid kwasu glutaminowego) jest uwalniana do krwi, z którą wędruje do wątroby. Zachodząca w wątrobie deamidacja powoduje ponowne uwolnienie jonów amonowych.
Poniżej przedstawiono reakcję syntezy glutaminy z glutaminianu zachodzącą w organizmie
człowieka.

jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród AB oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.

Glutamina dla organizmu człowieka jest aminokwasem

jony amonowe – produktem deaminacji w ludzkich komórkach

2. Wyjaśnij, dlaczego jony amonowe są transportowane do wątroby w postaci glutaminy. W odpowiedzi uwzględnij właściwości amoniaku oraz sposób jego neutralizacji w organizmie człowieka.