Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - Wakuole – magazyny komórek roślinnych

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - Wakuole – magazyny komórek roślinnych

Wakuole – magazyny komórek roślinnych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Wakuole w komórkach roślinnych to struktury, których główną funkcją jest magazynowanie wody, soli mineralnych oraz związków organicznych.

Określ, które ze związków chemicznych wymienionych w tabeli mogą być gromadzone w wakuoli komórki roślinnej. Zaznacz T (tak), jeśli ten związek chemiczny występuje w wakuoli komórki roślinnej, albo N (nie) jeśli w niej nie występuje.

Wakuole – magazyny komórek roślinnych

Wakuole – magazyny komórek roślinnych

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Wakuole w komórkach roślinnych to struktury, których główną funkcją jest magazynowanie wody, soli mineralnych oraz związków organicznych.

Określ, które ze związków chemicznych wymienionych w tabeli mogą być gromadzone w wakuoli komórki roślinnej. Zaznacz T (tak), jeśli ten związek chemiczny występuje w wakuoli komórki roślinnej, albo N (nie) jeśli w niej nie występuje.

Wakuole – magazyny komórek roślinnych