Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY - materiał genetyczny w postaci DNA zawarty w jądrze komórkowym

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY - materiał genetyczny w postaci DNA zawarty w jądrze komórkowym

materiał genetyczny w postaci DNA zawarty w jądrze komórkowym

Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY

Wróć do listy

Jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny w postaci DNA. W jądrze komórkowym zachodzą intensywne procesy anaboliczne.

1. Zaznacz strukturę komórkową, w której skład wchodzą substancje wytwarzane wewnątrz jądra komórkowego.

A. gładka siateczka śródplazmatyczna
B. rybosom
C. aparat Golgiego
D. lizosom

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące komórek eukariotycznych są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

materiał genetyczny w postaci DNA zawarty w jądrze komórkowym

materiał genetyczny w postaci DNA zawarty w jądrze komórkowym

Arkusz z biologii rozszerzonej marzec 2021 NOWA FORMUŁA - PRÓBNY

Wróć do listy

Jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny w postaci DNA. W jądrze komórkowym zachodzą intensywne procesy anaboliczne.

1. Zaznacz strukturę komórkową, w której skład wchodzą substancje wytwarzane wewnątrz jądra komórkowego.

A. gładka siateczka śródplazmatyczna
B. rybosom
C. aparat Golgiego
D. lizosom

2. Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące komórek eukariotycznych są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

materiał genetyczny w postaci DNA zawarty w jądrze komórkowym