Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła - Działanie kompleksów białkowych łańcucha oddechowego i syntazy ATP

Działanie kompleksów białkowych łańcucha oddechowego i syntazy ATP

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono strukturę i funkcjonowanie łańcucha oddechowego.

Działanie kompleksów białkowych łańcucha oddechowego i syntazy ATP

Określ lokalizację białkowych kompleksów łańcucha oddechowego w komórce prokariotycznej i komórce eukariotycznej. W miejsce wyznaczone przy każdym rodzaju komórki (A–B) wpisz numer właściwej struktury wybrany spośród 1.–5.

Rodzaj komórkiłańcucha oddechowego

A. prokariotyczna: ………..…….

B. eukariotyczna: …………..……

Lokalizacja białkowych kompleksów

1. zewnętrzna błona mitochondrium 2. błona komórkowa 3. cytozol 4. nukleosom 5. wewnętrzna błona mitochondrium

Wykaż związek między działaniem kompleksów białkowych łańcucha oddechowego, oznaczonych na schemacie cyframi I, III i IV, a działaniem syntazy ATP.

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące funkcjonowania łańcucha oddechowego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Działanie kompleksów białkowych łańcucha oddechowego i syntazy ATP