Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - przyczyny dobrej rozpuszczalności metanalu i propanonu w wodzie

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - przyczyny dobrej rozpuszczalności metanalu i propanonu w wodzie

przyczyny dobrej rozpuszczalności metanalu i propanonu w wodzie

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Aldehydy i ketony o małych masach cząsteczkowych, np. metanal i propanon, rozpuszczalne w wodzie. W miarę wzrostu masy cząsteczkowej rozpuszczalność aldehydów i ketonów w wodzie maleje.

Napisz, co jest przyczyną dobrej rozpuszczalności metanalu i propanonu w wodzie, oraz opisz przyczynę zmniejszania się rozpuszczalności aldehydów i ketonów w wodzie wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej tych związków. Odnieś się do budowy cząsteczek związków karbonylowych.

Dobra rozpuszczalność metanalu i propanonu w wodzie wynika z:

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej aldehydów i ketonów rozpuszczalność tych związków
w wodzie zmniejsza się, ponieważ:

przyczyny dobrej rozpuszczalności metanalu i propanonu w wodzie

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Aldehydy i ketony o małych masach cząsteczkowych, np. metanal i propanon, rozpuszczalne w wodzie. W miarę wzrostu masy cząsteczkowej rozpuszczalność aldehydów i ketonów w wodzie maleje.

Napisz, co jest przyczyną dobrej rozpuszczalności metanalu i propanonu w wodzie, oraz opisz przyczynę zmniejszania się rozpuszczalności aldehydów i ketonów w wodzie wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej tych związków. Odnieś się do budowy cząsteczek związków karbonylowych.

Dobra rozpuszczalność metanalu i propanonu w wodzie wynika z:

Wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej aldehydów i ketonów rozpuszczalność tych związków
w wodzie zmniejsza się, ponieważ: