Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Hydroksylowe pochodne węglowodorów

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Hydroksylowe pochodne węglowodorów

Hydroksylowe pochodne węglowodorów

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Mieszaninę 1 zawierającą trzy izomeryczne alkohole A, B i C o wzorze sumarycznym CH₁₀O poddano łagodnemu utlenianiu za pomocą tlenku miedzi(II). Następnie otrzymaną mieszaninę 2 utleniono tlenem z powietrza. W wyniku opisanych przemian otrzymano mieszaninę 3, która zawierała trzy różne związki organiczne:
– alkohol B;
– produkt dwóch kolejnych przemian, którym uległ alkohol C;
– produkt jednej przemiany alkoholu A.

 

1. Określ rzędowość każdego z alkoholi i wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono.

 

Hydroksylowe pochodne węglowodorów

 

2. Produkt przemian alkoholu C nie zawiera w swojej cząsteczce III-rzędowych atomów węgla.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych wchodzących w skład mieszaniny 3.

Hydroksylowe pochodne węglowodorów

Hydroksylowe pochodne węglowodorów

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Mieszaninę 1 zawierającą trzy izomeryczne alkohole A, B i C o wzorze sumarycznym CH₁₀O poddano łagodnemu utlenianiu za pomocą tlenku miedzi(II). Następnie otrzymaną mieszaninę 2 utleniono tlenem z powietrza. W wyniku opisanych przemian otrzymano mieszaninę 3, która zawierała trzy różne związki organiczne:
– alkohol B;
– produkt dwóch kolejnych przemian, którym uległ alkohol C;
– produkt jednej przemiany alkoholu A.

 

1. Określ rzędowość każdego z alkoholi i wpisz do tabeli litery, którymi je oznaczono.

 

Hydroksylowe pochodne węglowodorów

 

2. Produkt przemian alkoholu C nie zawiera w swojej cząsteczce III-rzędowych atomów węgla.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) trzech związków organicznych wchodzących w skład mieszaniny 3.

Hydroksylowe pochodne węglowodorów