Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Reakcja aldolowa i jej produkt β-hydroksyaldehyd

Chemia: Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021 - Reakcja aldolowa i jej produkt β-hydroksyaldehyd

Reakcja aldolowa i jej produkt β-hydroksyaldehyd

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Reakcja aldolowa, przebiegająca w środowisku rozcieńczonej zasady, prowadzi do połączenia dwóch cząsteczek aldehydu lub ketonu i utworzenia wiązania między atomem węgla α jednej
cząsteczki i karbonylowym atomem węgla drugiej cząsteczki. Produktem jest β-hydroksyaldehyd (aldol) lub β-hydroksyketon. Reakcji ulegają wszystkie aldehydy i ketony zawierające atomy wodoru α, czyli atom wodoru zlokalizowany przy atomie węgla połączonym z grupą aldehydową lub ketonową. Jeśli etanal zostanie poddany działaniu zasady, takiej jak etanolan sodu lub wodorotlenek sodu, wówczas zachodzi szybka, odwracalna reakcja:

Reakcja aldolowa i jej produkt β-hydroksyaldehyd

1. Napisz nazwę systematyczną produktu reakcji aldolowej etanalu.

 

2. Napisz równanie reakcji aldolowej propanalu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Reakcja aldolowa i jej produkt β-hydroksyaldehyd

Arkusz z chemii rozszerzonej marzec 2021

Wróć do listy

Reakcja aldolowa, przebiegająca w środowisku rozcieńczonej zasady, prowadzi do połączenia dwóch cząsteczek aldehydu lub ketonu i utworzenia wiązania między atomem węgla α jednej
cząsteczki i karbonylowym atomem węgla drugiej cząsteczki. Produktem jest β-hydroksyaldehyd (aldol) lub β-hydroksyketon. Reakcji ulegają wszystkie aldehydy i ketony zawierające atomy wodoru α, czyli atom wodoru zlokalizowany przy atomie węgla połączonym z grupą aldehydową lub ketonową. Jeśli etanal zostanie poddany działaniu zasady, takiej jak etanolan sodu lub wodorotlenek sodu, wówczas zachodzi szybka, odwracalna reakcja:

Reakcja aldolowa i jej produkt β-hydroksyaldehyd

1. Napisz nazwę systematyczną produktu reakcji aldolowej etanalu.

 

2. Napisz równanie reakcji aldolowej propanalu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.