Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Propano-1,2-diolu i 1,4-dihydroksybenzen

Propano-1,2-diolu i 1,4-dihydroksybenzen

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Uzupełnij zdanie. Wybierz i zaznacz odpowiedź A. albo B. oraz jej uzasadnienie 1. albo 2.
Gdyby zamiast propano-1,2-diolu wprowadzono do probówki II 1,4-dihydroksybenzen, efekt doświadczenia byłby

Propano-1,2-diolu i 1,4-dihydroksybenzen