Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Różnica w budowie alkoholi.

Różnica w budowie alkoholi.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Do probówek, zawierających przygotowany wcześniej odczynnik, wprowadzono dwa różne związki: do probówki I – propan-2-ol, a do probówki II – propano-1,2-diol. Zawartość każdej probówki wymieszano. Objawy reakcji zaobserwowano tylko w jednej probówce.

Napisz, jaka różnica w budowie cząsteczek badanych alkoholi była przyczyną różnicy w przebiegu doświadczenia. Odnieś się do struktury cząsteczek obu związków.