Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Alkohole o jednej i dwóch grupach hydroksylowych.

Alkohole o jednej i dwóch grupach hydroksylowych.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Do probówek, zawierających przygotowany wcześniej odczynnik, wprowadzono dwa różne związki: do probówki I – propan-2-ol, a do probówki II – propano-1,2-diol. Zawartość każdej probówki wymieszano. Objawy reakcji zaobserwowano tylko w jednej probówce.

Uzupełnij schemat doświadczenia. Wybierz i podkreśl nazwę użytego odczynnika.

Alkohole o jednej i dwóch grupach hydroksylowych.

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania po dodaniu propan-2-olu i propano-1,2-diolu do użytego odczynnika. Uwzględnij wygląd zawartości probówek przed reakcją i po dodaniu badanych związków.

Alkohole o jednej i dwóch grupach hydroksylowych.