Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Entalpia spalenia acetylenu.

Entalpia spalenia acetylenu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Poniżej podano wartości standardowej entalpii spalania acetylenu i benzenu.

Entalpia spalenia acetylenu.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

Na podstawie powyższych danych oblicz entalpię ΔHo x reakcji trimeryzacji acetylenu, która zachodzi zgodnie z równaniem:

Entalpia spalenia acetylenu.