Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Wzór tripeptydu Ser-Ala-Tyr. Liczba izomerów.

Wzór tripeptydu Ser-Ala-Tyr. Liczba izomerów.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

W tabeli podano nazwy, trzyliterowe skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Wzór tripeptydu Ser-Ala-Tyr. Liczba izomerów.

Sekwencję aminokwasów w peptydach wyraża się, zapisując w odpowiedniej kolejności
trzyliterowe skróty nazw aminokwasów, z których peptyd powstał. Reszta aminokwasu,
którego skrót nazwy jest zapisany po lewej stronie, ma w cząsteczce peptydu wolną grupę
aminową, a reszta aminokwasu, którego skrót nazwy jest zapisany po prawej stronie, ma wolną grupę karboksylową.
Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) tripeptydu utworzonego z alaniny, tyrozyny i seryny o sekwencji Ser-Ala-Tyr. Podaj liczbę izomerycznych łańcuchowych tripeptydów utworzonych z reszt tych trzech aminokwasów.

Wzór tripeptydu Ser-Ala-Tyr. Liczba izomerów.

Liczba tripeptydów: ………………