Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Wzór alaniny w pH 3.5 i pH 9.5

Wzór alaniny w pH 3.5 i pH 9.5

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

W tabeli podano nazwy, trzyliterowe skróty nazw i wzory trzech aminokwasów.

Wzór alaniny w pH 3.5 i pH 9.5

Gdy wartość pH roztworu aminokwasu jest bliska wartości punktu izoelektrycznego (pI) aminokwasu, to aminokwas występuje głównie w formie jonu obojnaczego. Wartość pI alaniny wynosi 6,11.
Wpisz do tabeli wzór formy alaniny dominującej w wodnym roztworze o pH 3,5 i o pH 9,5. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe).

Wzór alaniny w pH 3.5 i pH 9.5