Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Właściwości chemiczne amoniaku i alaniny.

Właściwości chemiczne amoniaku i alaniny.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

W celu zbadania właściwości chemicznych amoniaku i alaniny (kwasu 2-aminopropanowego) przeprowadzono doświadczenia przedstawione na poniższym rysunku.

Właściwości chemiczne amoniaku i alaniny.

Podaj, który z badanych związków chemicznych reagował z kwasem i zasadą. Odpowiedź s łowną uzasadnij, zapisując równania odpowiednich reakcji w formie cząsteczkowej.

Z kwasem i zasadą reagował(-a)

Równania reakcji w formie cząsteczkowej: