Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - budowa atomu

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - budowa atomu

budowa atomu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Wybierz parę pierwiastków, których atomy w stanie podstawowym mają różne liczby niesparowanych elektronów. Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. krzem i tytan

B. siarka i tytan

C. krzem i żelazo

D. siarka i nikiel

budowa atomu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Wybierz parę pierwiastków, których atomy w stanie podstawowym mają różne liczby niesparowanych elektronów. Zaznacz poprawną odpowiedź.

A. krzem i tytan

B. siarka i tytan

C. krzem i żelazo

D. siarka i nikiel