Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Budowa atomu – wiązania chemiczne

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Budowa atomu – wiązania chemiczne

Budowa atomu – wiązania chemiczne

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Tlenek krzemu (SiO 2), nazywany potocznie krzemionką, jest bardzo rozpowszechniony
w przyrodzie. Czysta krzemionka występuje w postaci krystalicznej, np. jako minerał kwarc.
Poniżej przedstawiono zdjęcie kryształów kwarcu oraz model jego struktury krystalicznej.

Budowa atomu – wiązania chemiczne

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród A–D i jej uzasadnienie spośród 1.–4.

Kwarc można zaliczyć do kryształów

Budowa atomu – wiązania chemiczne

Budowa atomu – wiązania chemiczne

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Tlenek krzemu (SiO 2), nazywany potocznie krzemionką, jest bardzo rozpowszechniony
w przyrodzie. Czysta krzemionka występuje w postaci krystalicznej, np. jako minerał kwarc.
Poniżej przedstawiono zdjęcie kryształów kwarcu oraz model jego struktury krystalicznej.

Budowa atomu – wiązania chemiczne

Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź spośród A–D i jej uzasadnienie spośród 1.–4.

Kwarc można zaliczyć do kryształów

Budowa atomu – wiązania chemiczne