Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - bombardowanie folii aluminiowej cząstkami alfa

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - bombardowanie folii aluminiowej cząstkami alfa

bombardowanie folii aluminiowej cząstkami alfa

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Podczas bombardowania folii aluminiowej cząstkami alfa zachodzą procesy jądrowe z równoczesną emisją pozytonów i neutronów. Stwierdzono, że przemiana jest dwuetapowa: w pierwszej reakcji jądrowej powstają niestabilne jądro i neutron, a potem następuje rozpad β+ tego niestabilnego jądra, któremu towarzyszy emisja neutrino ν.

Napisz równania opisanej przemiany jądrowej. Uzupełnij poniższe schematy.

bombardowanie folii aluminiowej cząstkami alfa

bombardowanie folii aluminiowej cząstkami alfa

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Podczas bombardowania folii aluminiowej cząstkami alfa zachodzą procesy jądrowe z równoczesną emisją pozytonów i neutronów. Stwierdzono, że przemiana jest dwuetapowa: w pierwszej reakcji jądrowej powstają niestabilne jądro i neutron, a potem następuje rozpad β+ tego niestabilnego jądra, któremu towarzyszy emisja neutrino ν.

Napisz równania opisanej przemiany jądrowej. Uzupełnij poniższe schematy.

bombardowanie folii aluminiowej cząstkami alfa