Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Promieniotwórczość ciężkojonowa

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Promieniotwórczość ciężkojonowa

Promieniotwórczość ciężkojonowa

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Promieniotwórczość ciężkojonowa to szczególny i rzadki rodzaj promieniotwórczości. Polega na emisji z ciężkiego jądra atomowego jąder atomów lekkiego pierwiastka. Równania takich rozpadów promieniotwórczych zapisuje się zgodnie z zasadami zachowania: ładunku elektrycznego jąder oraz liczby nukleonów.

Napisz równanie rozpadu jądra promieniotwórczego izotopu Ac 89 223 , z którego jest emitowane jądro izotopu węgla zawierające 8 neutronów.

Promieniotwórczość ciężkojonowa

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Promieniotwórczość ciężkojonowa to szczególny i rzadki rodzaj promieniotwórczości. Polega na emisji z ciężkiego jądra atomowego jąder atomów lekkiego pierwiastka. Równania takich rozpadów promieniotwórczych zapisuje się zgodnie z zasadami zachowania: ładunku elektrycznego jąder oraz liczby nukleonów.

Napisz równanie rozpadu jądra promieniotwórczego izotopu Ac 89 223 , z którego jest emitowane jądro izotopu węgla zawierające 8 neutronów.