Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Atom siarki i jego związki

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Atom siarki i jego związki

Atom siarki i jego związki

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Atom siarki tworzy z atomami fluoru m.in. cząsteczki o wzorze SF2 i SF6.

 

1. Narysuj wzór elektronowy cząsteczki SF2 – zaznacz kreskami wspólne pary elektronowe oraz wolne pary elektronowe atomów siarki i fluoru. Określ kształt cząsteczki (liniowa, kątowa, tetraedryczna).

Wzór elektronowy:

Kształt cząsteczki:

 

2. Poniżej zamieszczono model ilustrujący kształt cząsteczki SF6.

Atom siarki i jego związki

Wykaż na podstawie teorii VSEPR (odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), że przedstawiony model jest poprawną ilustracją kształtu cząsteczki SF6.

Atom siarki i jego związki

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Atom siarki tworzy z atomami fluoru m.in. cząsteczki o wzorze SF2 i SF6.

 

1. Narysuj wzór elektronowy cząsteczki SF2 – zaznacz kreskami wspólne pary elektronowe oraz wolne pary elektronowe atomów siarki i fluoru. Określ kształt cząsteczki (liniowa, kątowa, tetraedryczna).

Wzór elektronowy:

Kształt cząsteczki:

 

2. Poniżej zamieszczono model ilustrujący kształt cząsteczki SF6.

Atom siarki i jego związki

Wykaż na podstawie teorii VSEPR (odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), że przedstawiony model jest poprawną ilustracją kształtu cząsteczki SF6.