Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - wpływ zmian temperatury i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - wpływ zmian temperatury i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

wpływ zmian temperatury i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Zbadano wpływ zmian temperatury (doświadczenie I) i zmian ciśnienia (doświadczenie II) w układzie na wydajność otrzymywania produktu X w reakcji opisanej schematem:
aA (g) + bB (g) xX (g)


Wyniki pomiarów zamieszczono w poniższych tabelach. Zawartość produktu X w mieszaninie równowagowej wyrażono w procentach objętościowych.

wpływ zmian temperatury  i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

Na podstawie przedstawionych wyników pomiarów wybierz spośród wymienionych poniżej proces, który zachodził w badanym układzie. Napisz numer wybranego procesu. Odpowiedź uzasadnij.

wpływ zmian temperatury  i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

 

Numer procesu:

Uzasadnienie:

 

 

wpływ zmian temperatury i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Zbadano wpływ zmian temperatury (doświadczenie I) i zmian ciśnienia (doświadczenie II) w układzie na wydajność otrzymywania produktu X w reakcji opisanej schematem:
aA (g) + bB (g) xX (g)


Wyniki pomiarów zamieszczono w poniższych tabelach. Zawartość produktu X w mieszaninie równowagowej wyrażono w procentach objętościowych.

wpływ zmian temperatury  i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

Na podstawie przedstawionych wyników pomiarów wybierz spośród wymienionych poniżej proces, który zachodził w badanym układzie. Napisz numer wybranego procesu. Odpowiedź uzasadnij.

wpływ zmian temperatury  i zmian ciśnienia w układzie na wydajność otrzymywania produktu

 

Numer procesu:

Uzasadnienie: