Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Dwa pierwiastki oznaczono umownie literami X i Z.

Dwa pierwiastki oznaczono umownie literami X i Z.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Dwa pierwiastki oznaczono umownie literami X i Z. Dwuujemny jon pierwiastka Z ma
konfigurację elektronową 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 w stanie podstawowym. Pierwiastki X i Z tworzą związek XZ2, w którym stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z jest równy 3 : 16. Cząsteczka tego związku ma budowę liniową.

Napisz wzór sumaryczny związku opisanego w informacji, zastępując umowne oznaczenia X i Z symbolami pierwiastków. Podaj typ hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) orbitali walencyjnych atomu pierwiastka X tworzącego związek XZ2 oraz napisz liczbę wiązań typu σ i liczbę wiązań typu π występujących w cząsteczce opisanego związku chemicznego.

Wzór sumaryczny: ……………………………….. Typ hybrydyzacji: ………………………………..
Liczba wiązań typu σ: …………………………… Liczba wiązań typu π: …………………………..