Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Diagram fazowy tlenku węgla(IV)

Diagram fazowy tlenku węgla(IV)

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Poniższy diagram fazowy tlenku węgla(IV) przedstawia wartości temperatury i ciśnienia,
w których CO2 występuje w różnych fazach: w stanie stałym, ciekłym lub gazowym. Linie
ciągłe określają warunki temperatury i ciśnienia, w których istnieje trwała równowaga między dwiema fazami. W punkcie oznaczonym symbolem P3 (T = 216 K i p = 5100 hPa) CO2 występuje w trzech fazach znajdujących się w stanie równowagi.

Diagram fazowy tlenku węgla(IV)

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Diagram fazowy tlenku węgla(IV)