Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Zmiany elektroujemności w skali Paulinga pierwiastków.

Zmiany elektroujemności w skali Paulinga pierwiastków.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym diagramie przedstawiono zmiany elektroujemności w skali Paulinga
pierwiastków grup 1.–2. oraz 13.–17. układu okresowego (wartości elektroujemności
poszczególnych pierwiastków danej grupy połączono linią ciągłą)

Zmiany elektroujemności w skali Paulinga pierwiastków. Zmiany elektroujemności w skali Paulinga pierwiastków.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.