Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasuz nadmiarem kwasu solnego.

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasuz nadmiarem kwasu solnego.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasu
z nadmiarem kwasu solnego. Do wykrycia gazowego produktu zastosowano papierek
jodoskrobiowy zwilżony wodą. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym
schemacie.

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasuz nadmiarem kwasu solnego.

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania podczas przebiegu doświadczenia. Uzupełnij poniższą tabelę.

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasuz nadmiarem kwasu solnego.

Wyjaśnij przyczynę zmiany barwy papierka jodoskrobiowego.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………