Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Półogniwa – przewidywanie produktów elektrolizy

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Półogniwa – przewidywanie produktów elektrolizy

Półogniwa – przewidywanie produktów elektrolizy

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W półogniwach A i B zachodzą reakcje opisane równaniami:

Półogniwa – przewidywanie produktów elektrolizy

Zbudowano ogniwo z półogniw A i B.

 

1. Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM) ogniwa zbudowanego z półogniwa A i półogniwa B w warunkach standardowych.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w ogniwie zbudowanym z półogniw A i B.

 

3. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w nawiasie.

W procesie elektrolizy, podczas przepływu prądu przez wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) elektrony (są pobierane z katody / są przekazywane na katodę) przez kationy Cu2+. Obecne w roztworze jony miedzi(II) ulegają procesowi (redukcji / utleniania), a efektem tego jest (zwiększenie / zmniejszenie) masy katody.

Półogniwa – przewidywanie produktów elektrolizy

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

W półogniwach A i B zachodzą reakcje opisane równaniami:

Półogniwa – przewidywanie produktów elektrolizy

Zbudowano ogniwo z półogniw A i B.

 

1. Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM) ogniwa zbudowanego z półogniwa A i półogniwa B w warunkach standardowych.

 

2. Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w ogniwie zbudowanym z półogniw A i B.

 

3. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w nawiasie.

W procesie elektrolizy, podczas przepływu prądu przez wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II) elektrony (są pobierane z katody / są przekazywane na katodę) przez kationy Cu2+. Obecne w roztworze jony miedzi(II) ulegają procesowi (redukcji / utleniania), a efektem tego jest (zwiększenie / zmniejszenie) masy katody.