Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Półogniwo – rola katody i anody

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Półogniwo – rola katody i anody

Półogniwo – rola katody i anody

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Półogniwo – rola katody i anody

Półogniwo – rola katody i anody

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Półogniwo – rola katody i anody