Chemia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II)

Chemia: Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23 - Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II)

Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II)

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II) jest procesem endoenergetycznym i przebiega zgodnie z równaniem:

2Pb(NO 3) 2
2PbO + 4NO 2 + O 2

Wartości standardowych entalpii tworzenia związków biorących udział w opisanej reakcji podano w poniższej tabeli.

Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II)

Oblicz, ile energii na sposób ciepła należy dostarczyć, aby całkowicie rozłożyć 3,31 g Pb(NO 3)2.

Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II)

Informator o egzaminie maturalnym z biologii - 2022/23

Wróć do listy

Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II) jest procesem endoenergetycznym i przebiega zgodnie z równaniem:

2Pb(NO 3) 2
2PbO + 4NO 2 + O 2

Wartości standardowych entalpii tworzenia związków biorących udział w opisanej reakcji podano w poniższej tabeli.

Reakcja rozkładu azotanu(V) ołowiu(II)

Oblicz, ile energii na sposób ciepła należy dostarczyć, aby całkowicie rozłożyć 3,31 g Pb(NO 3)2.