Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

Chemia: INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23 - Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Do reaktora o stałej pojemności, z którego usunięto powietrze, wprowadzono próbkę gazowego związku A i zainicjowano reakcję. W zamkniętym reaktorze ustaliła się równowaga opisana równaniem:

A (g) 2B (g)


Mierzono stężenie związku A w czasie trwania reakcji. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

Z poniższych wykresów wybierz ten, który jest ilustracją zależność stężenia związku B od czasu trwania reakcji. Zaznacz wykres A, B, C albo D i uzasadnij swój wybór.

Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

 

Uzasadnienie:

Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z chemii 22/23

Wróć do listy

Do reaktora o stałej pojemności, z którego usunięto powietrze, wprowadzono próbkę gazowego związku A i zainicjowano reakcję. W zamkniętym reaktorze ustaliła się równowaga opisana równaniem:

A (g) 2B (g)


Mierzono stężenie związku A w czasie trwania reakcji. Tę zależność przedstawiono na poniższym wykresie:

Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

Z poniższych wykresów wybierz ten, który jest ilustracją zależność stężenia związku B od czasu trwania reakcji. Zaznacz wykres A, B, C albo D i uzasadnij swój wybór.

Wykres zmian stężeń reagentów w czasie

 

Uzasadnienie: