Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Schemat ogniwa galwaicznego. Obliczanie SEM.

Schemat ogniwa galwaicznego. Obliczanie SEM.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.

Schemat ogniwa galwaicznego. Obliczanie SEM.

Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM), w warunkach standardowych, ogniwa, którego
schemat przedstawiono na rysunku.

SEM =

Schemat ogniwa galwaicznego. Obliczanie SEM.

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie
pracy tego ogniwa.