Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Różnice w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu i azotanu(V) sodu.

Różnice w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu i azotanu(V) sodu.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli na potwierdzenie, że wodny roztwór
siarczanu(IV) sodu wprowadzono do probówki I, a wodny roztwór azotanu(V) sodu
– do probówki II.

Uzupełnij schemat doświadczenia: podkreśl nazwę odczynnika, który – po dodaniu do
niego roztworów opisanych związków i wymieszaniu zawartości probówek – umożliwi
zaobserwowanie różnic w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu
i azotanu(V) sodu.

Różnice w przebiegu doświadczenia z udziałem siarczanu(IV) sodu i azotanu(V) sodu.

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania w czasie doświadczenia (lub zaznacz brak
zmian), pozwalające na potwierdzenie, że do probówki I wprowadzono roztwór
siarczanu(IV) sodu, a do probówki II – roztwór azotanu(V) sodu.

Probówka I:

Probówka II: