Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Salicyna, wzór łańcuchowy.

Salicyna, wzór łańcuchowy.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Glikozydy to grupa związków organicznych stanowiących połączenie cukrów z innymi
substancjami. Cząsteczka glikozydu jest złożona z części cukrowej oraz części niecukrowej.
Ważną grupę glikozydów stanowią O-glikozydy, których cząsteczki powstają w wyniku reakcji
kondensacji z udziałem grupy hydroksylowej cząsteczki cukru. Jednostki cukrowe występują
zwykle w formie cyklicznej i łączą się z częścią niecukrową za pośrednictwem anomerycznego
atomu węgla. Jednym z glikozydów jest salicyna o wzorze:

Salicyna, wzór łańcuchowy. Salicyna, wzór łańcuchowy.

W środowisku kwasowym O-glikozydy ulegają hydrolizie. Jej produktami są cukier
i związek, od którego pochodziła niecukrowa część glikozydu.

Napisz wzór łańcuchowy (w projekcji Fischera) cukru powstającego w wyniku hydrolizy
salicyny. Uzupełnij poniższy schemat – wpisz w odpowiednie pola wzory grupy –OH lub
symbole atomów wodoru. Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) związku, od którego
pochodziła niecukrowa część glikozydu.

Salicyna, wzór łańcuchowy.