Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Wartości stałej dysocjacji kwasu butanowego i określanie właściwości.

Wartości stałej dysocjacji kwasu butanowego i określanie właściwości.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

W poniższej tabeli zestawiono wartości stałej dysocjacji (w temperaturze 25 oC) kwasu
butanowego i jego monochloropochodnych.

Wartości stałej dysocjacji kwasu butanowego i określanie właściwości. Wartości stałej dysocjacji kwasu butanowego i określanie właściwości.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeśli jest fałszywa.