Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania

Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania
węgiel – węgiel. W zależności od rozmieszczenia tych wiązań w cząsteczce dzielą się na trzy
grupy:

Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania

Powyższe związki podziel na dieny ze sprzężonym, izolowanym i skumulowanym układem
wiązań podwójnych.

Dieny to węglowodory, w których cząsteczkach występują dwa podwójne wiązania

Wpisz do tabeli numery, którymi oznaczono ich wzory.