Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Rozpoznawanie grup funkcyjnych w związakch organicznych.

Rozpoznawanie grup funkcyjnych w związakch organicznych.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy
Rozpoznawanie grup funkcyjnych w związakch organicznych.

Poniżej przedstawiono wzory szkieletowe trzech związków organicznych.

Rozpoznawanie grup funkcyjnych w związakch organicznych.

Napisz wzór sumaryczny związku II o wzorze szkieletowym podanym w tabeli.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa,albo F – jeśli jest fałszywa.

Rozpoznawanie grup funkcyjnych w związakch organicznych.