Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła - Wzory szkieletowe związków organicznych.

Wzory szkieletowe związków organicznych.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 nowa formuła

Wróć do listy
Wzory szkieletowe związków organicznych.

Poniżej przedstawiono wzór szkieletowy pyretryny, która jest naturalną substancją
owadobójczą wyodrębnianą z pewnej odmiany chryzantem. Ten związek jest estrem.
W poniższym wzorze szkieletowym pyretryny zakreśl fragment stanowiący wiązanie
estrowe oraz podpisz część pochodzącą od kwasu i część pochodzącą od alkoholu.

Wzory szkieletowe związków organicznych.