Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Przemiany metaboliczne w diecie ubogiej i bogatej w węglowodany.

Przemiany metaboliczne w diecie ubogiej i bogatej w węglowodany.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono przemiany węglowodanów w wątrobie człowieka.

Przemiany metaboliczne w diecie ubogiej i bogatej w węglowodany.

Podaj, która z przemian oznaczonych od 1 do 3 powinna zachodzić podczas stosowania diety:

a) ubogiej w węglowodany ……………

b) bogatej w węglowodany, których ilość przez dłuższy czas przekraczała dzienne zapotrzebowanie energetyczne ……………