Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Oddychanie tlenowe i fermentacja mlekowa w tkankach i narządach.

Oddychanie tlenowe i fermentacja mlekowa w tkankach i narządach.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

W komórkach organizmu człowieka pozyskiwanie energii może zachodzić w wyniku tlenowego lub beztlenowego (fermentacji mlekowej) rozkładu związków organicznych.

Wśród niżej wymienionych elementów budowy ciała człowieka (od A do E) zaznacz tylko ten, w którym może zachodzić zarówno oddychanie tlenowe, jak i fermentacja mlekowa.

Oddychanie tlenowe i fermentacja mlekowa w tkankach i narządach.