Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, człowiek rozumny.

Człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, człowiek rozumny.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Na poniższych rysunkach przedstawiono budowę czaszek wybranych przedstawicieli rodzaju Homo w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi.

Człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, człowiek rozumny.

Na podstawie analizy rysunków podaj trzy cechy elementów budowy czaszki człowieka rozumnego (C) odróżniające ją od czaszek wcześniejszych przedstawicieli rodzaju Homo (A, B).

1.

2.

3.