Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Metody oszczędnej gospodarki wodnej w Polsce.

Metody oszczędnej gospodarki wodnej w Polsce.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Życie każdego człowieka uzależnione jest od dostępu do czystej wody. Współczesna gospodarka, przemysł i rolnictwo zużywają coraz więcej wody, co powoduje, że jej zasoby, chociaż odnawialne, są coraz bardziej ograniczone. Na trudności w pozyskiwaniu odpowiedniej ilości czystej wody, do celów komunalnych lub przemysłowych, dodatkowo wpływa rosnące zanieczyszczenie wód śródlądowych.

Zaproponuj po jednym konkretnym przykładzie działań człowieka w gospodarstwie domowym i przemyśle, umożliwiającym oszczędne gospodarowanie zasobami czystej wody w Polsce.

1.

2.