Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Organizmy modyfikowane genetycznie oraz transgeniczne.

Organizmy modyfikowane genetycznie oraz transgeniczne.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

W jednym z projektów nowej ustawy o GMO (organizmy modyfikowane genetycznie) zaproponowano wprowadzenie całkowitego zakazu uprawy roślin modyfikowanych genetycznie na terenie Polski, ale także zakazu ich importu, handlu nimi, ich tranzytu, a nawet badań laboratoryjnych nad nimi. Projekt ten miał zarówno wielu swoich zwolenników, jak i licznych przeciwników.

Przedstaw swoją opinię, czy jesteś za, czy przeciw uchwaleniu nowej ustawy o GMO. Uzasadnij swoją opinię jednym argumentem.