Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Ekspresja genów odpowiedzialnych za białka układu AB0

Ekspresja genów odpowiedzialnych za białka układu AB0

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

U człowieka grupy krwi warunkowane są przez 3 allele. Allele IA i IB są allelami współdominującymi, a allel i0 jest do każdego z nich recesywny.

W tabeli przedstawiono grupy krwi trzech par rodziców oczekujących potomstwa.

Ekspresja genów odpowiedzialnych za białka układu AB0

Na podstawie powyższych informacji podaj numer pary rodziców, którym mogłoby urodzić się dziecko o grupie krwi AB. Uzasadnij swój wybór, zapisując odpowiednią krzyżówkę (zastosuj podane symbole alleli).

Parą, której może urodzić się dziecko z grupą krwi AB jest para nr – ………….