Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Choroby genetyczne warunkujące określoną dietę.

Choroby genetyczne warunkujące określoną dietę.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Niektóre choroby genetyczne u ludzi można zdiagnozować już w pierwszych dniach życia dziecka.

Podaj przykład takiej choroby genetycznej człowieka, której objawy mogą być łagodzone dzięki zastosowaniu specjalnie dobranej diety, o ile ta choroba zostanie odpowiednio wcześnie rozpoznana.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji